หัวข้อข่าว

กำหนดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22-23 เมษายน 2560

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (นักศึกษาพิการ) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศสาขาที่เปิดรับรอบแจ้งความจำนง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทสอบคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 รอบ 2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.

รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560