ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 น. ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ”

ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม “ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย”