ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560”

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คลิก! อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โท-เอก (ภาคพิเศษ) ปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2560 ไำปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ วัน เวลา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โท-เอก (ภาคพิเศษ) ปี 2560”