บัณฑิตวิทยาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 ก.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม “บัณฑิตวิทยาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา”

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 8 ก.ค. 256

อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560”

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  อ่านเพิ่มเติม “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”