งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560”

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  อ่านเพิ่มเติม “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา ซึ่งจะจัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ๕ ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร และภาษาจีน อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา”

สัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All

การสัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21” วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 อาคาร13 ห้องประชุม 13209 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “สัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All”

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลางและสำหรับกลุ่มเริ่มต้น