ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต”

ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์”

ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. จึงจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบางส่วนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ”