ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565
  2. แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565
  3. แผนผังล็อคจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม สัมมนาด้านคอมพิวเตอ์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาและทิศทางของ Metaverse ในประเทศไทย” โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ””

ประกาศเรื่องการยกเลิกการบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติบน Google Meet โดเมน @snru.ac.th

การยกเลิกการบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติบน Google Meet โดเมน @snru.ac.th นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศเรื่องการยกเลิกการบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติบน Google Meet โดเมน @snru.ac.th”