หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนงทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่นด้วย Angular 4, Ionic Framework

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ”ภาษาไทยที่รัก”

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 2

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ความเชื่อกับความจริง

โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม เรื่องการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory Safety) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์