มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รับสมัครระดับปริญญาตรี ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2564, สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://regis.snru.ac.th

SNRU
ระบบบริการ เเละSocial Media
ระบบบริหารการศึกษา Facebook Youtube
© Copyright 2020. All SNRU.AC.TH Rights Reserved.