มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะเวลาการรับสมัคร
1 ธ.ค 2563 – 5 มิ.ย 2564 (ภาคปกติ)
6 ม.ค. – 11 มิ.ย 2564 (ภาคพิเศษ)
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://regis.snru.ac.th

- รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะเวลาการรับสมัคร
1 มี.ค. – 23 พ.ค. 2564 (ภาคปกติ)
1 มี.ค. – 11 ก.ค. 2564 (ภาคพิเศษ)
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th

SNRU
ระบบบริการ เเละSocial Media
ระบบบริหารการศึกษา Facebook Youtube
© Copyright 2020. All SNRU.AC.TH Rights Reserved.