เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2566

สมัครได้ที่ : http://regis.snru.ac.th/66sigup_ksp

ระเบียบการรับสมัคร : http://regis.snru.ac.th/ksp66.pdf