หัวข้อข่าว

สรรหาอธิการบดี 64

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) วันที่ 27 เม.ย. – 7 พ.ค. 2564

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

รับสมัคร ป.โท

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 11 มิ.ย. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19