หัวข้อข่าว

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

ขอเชิญบริจาคโลหิต

“14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ปีการศึกษา 2564

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 11 มิ.ย. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ เรียนร่วมระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19