หัวข้อข่าว

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

แจ้งวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ขอเชิญบริจาคเลือด

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Gold Award

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ”ภาษาไทยที่รัก”

ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่น และใช้ประโยชน์ จาก..