หัวข้อข่าว

ประกาศผลสอบโควตา เรียนดี 62

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

รับนักศึกษารอบที่ 3

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนงทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม”

รับสมัคร ป.โท

รับสมัคร กศ.ป. 62

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต