หัวข้อข่าว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันภาษาไทยแห่งชาติ “ภาษาไทยที่รัก”

ร่วมงาน “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน

รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมพัฒนา

รับนักศึกษารอบ4

รับสมัครนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย