หัวข้อข่าว

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม

ขอเชิญเข้าเฝ้า

Welcome to The 5th Asian Conference on Thermoelectrics (ACT5) & The 6th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT6)

งาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้ากิจรรมออกร้านในงานสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”