หัวข้อข่าว

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2565

วันวิทยาศาสตร์ 65

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2565

โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สู่..การประเมินตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอน้อมรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร งดการให้ ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอผลงานวิจัย