หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้อชินลงประเทศไทย

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ทำวัตร สวดมนต์เย็น และฟังธรรม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ”ภาษาไทยที่รัก”

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่60

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โท – เอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 2560