ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียน ( post-test ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคาร 19 และอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม “ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการชุดครุยวิทยฐานะในงานซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการชุดครุยวิทยฐานะในงานซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ #คลิกดูประกาศกดตรงนี้#

ขอชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ( ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019 )

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ( ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019 ) ณ หอประชุมจามจุรี ๑ และหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม “ขอชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ( ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019 )”