ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม After School ครั้งที่ 1 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงาน “After School” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สถานที่จัดงาน ณ ลานหน้าเสาธง ประถมศึกษากิจกรรมเริ่ม 15.30 – 17.00 น. ในงานประกอบด้วยร้านค้า นิทรรศการ และการแสดงจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การแสดงจากชมรมดนตรีนาฏศิลป์ติดต่อเรา