โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0

ขอเชิญผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรทมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน ISAN Industry 4.0 Roadshow  ฟรี

พบกับกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่  อุตสาหกรรม 4.0 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/isan-industry-4-0-roadshow/home


ติดต่อเรา