ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บริการออนไลน์ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มาแนะนำ

🔻บริการสำหรับประชาชนภายนอก🔻

– ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ : https://regis.snru.ac.th/

– ระบบรับชำระเงินยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ : https://eregis.snru.ac.th/

– ระบบลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร : reg.snru.ac.th

– ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ web opac : https://alist.snru.ac.th/Search_Basic.aspx

– E-journals : https://e-journal.snru.ac.th/

– LINE CHAT BOT มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : https://line.me/R/ti/p/@741yhvpk

– LINE CHAT BOT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : https://arit.snru.ac.th/line-chai-bot

– คลังข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร : https://snid.snru.ac.th/

🔻บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษา🔻

– ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning : https://e-learning.snru.ac.th/

– VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : https://arit.snru.ac.th/vpn

– ระบบบริหารการศึกษา SNRU Connect : https://connect.snru.ac.th/login_new.aspx

– ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ SNRU MAIL : https://mail.snru.ac.th/

– ระบบจองห้องการประชุมทางไกล (VDO Conference) : https://cfrn.snru.ac.th/

– ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต : https://fix.snru.ac.th/

– ระบบจองห้องเพื่อการเรียนการสอนอบรมสัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : https://reserve.snru.ac.th/

ติดต่อเรา