มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

26 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูมืออาชีพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนศิษย์เก่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 พฤษภาคม 2566

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12 พฤษภาคม 2566
1 2 3 4 8
ติดต่อเรา