กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูมืออาชีพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา