หัวข้อข่าว

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project)

ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27– 29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร

สัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All

ประกาศ มรสน. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2561

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ