หัวข้อข่าว

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง”

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

ประกาศ มรสน.ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ มรสน. ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา

วันภาษาไทยแห่งชาติ “ภาษาไทยที่รัก”

รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชมช้อปเเละเช็คอินผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “คราม”

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล computer & applied science complete จำนวน 12 เดือน ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “Gale Virtual Reference Library”