มรสน. เข้าร่วมรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์”

วันที่ 6 เม.ย. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี และ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์” ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สกลนคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3595094937390629

ติดต่อเรา