มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

คำสั่ง-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-1

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-2

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-3
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-โควิด-ฉบับที่-4

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-5_001

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่6

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-7

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-8

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-9
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-10
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-มาตรการป้องกัน-โควิด
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

-19-ฉบับที่-12

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-13
ดูขนาดเต็มหน้าจอ