มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

คำสั่ง-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-1

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-2

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-3
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ประกาศ-โควิด-ฉบับที่-4

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่-5_001

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-ฉบับที่6

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ฉบับที่-7

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ฉบับที่-8

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-9
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-10
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-มาตรการป้องกัน-โควิด
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

-19-ฉบับที่-12

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉบับที่-13
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-ฉบับ14
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิดฉ.15
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-ฉบับที่16
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-19-ฉ.17
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศฉบับที่18
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด-ฉบับที่-19
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-ฉบับที่-20
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด-ฉบับที่-21
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศมาตรการป้องกัน-ฉบับที่-22
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-โควิด-มรสน.-ฉบับที่-23-ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศมหาวิทยาลัยโควิด-ฉบับ-24
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศมหาวิทยาลัยโควิด-ฉบับ-25
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

มาตรการ มร.สน. ฉบับที่26
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-ฉบับที่-27
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ มรสน ฉบับที่ 28
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-ฉ.29
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-ฉบับที่-30
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศวัคซีน-ฉบับที่31
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ฉ-32
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ ประจำปี 2565
ประกาศโควิด-ฉบับ1-ปี65
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศโควิด-ฉบับที่-2 ปี65
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-ฉบับที่-3
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศ-ฉบับที่-4
ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ติดต่อเรา