SNRU NEWS (Ep.183) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 21 กุมภาพันธ์ 2566
(ข่าว 1 ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
(ข่าว 2 ) มรสน. MOU ด้านการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับ อบจ.สกลนคร
(ข่าว 3 ) มรสน.จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2566
(ข่าว 4 ) มรสน. ร่วมกับ กยศ. จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10
(ข่าว 5 ) อธิการบดี และผู้บริหาร มรสน. ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา
(ข่าว 6 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน. เยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
( ข่าว 7 ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดอบรม production, evaluation, and application of thermoelectric modules
( ข่าว 8 ) มรสน.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 42

ติดต่อเรา