ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทำการปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. อ่านเพิ่มเติม “ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ”

ประกาศเรื่องปิดปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ เกิดความเสียหายจากการประมวลผลงานสารสนเทศภายใน
ดั้งนั้น เพื่อความเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ จะทำการปิดปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. อ่านเพิ่มเติม “ประกาศเรื่องปิดปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ”

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต”

ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์”