หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนงทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม”

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ สถานที่สอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปี 3-4

ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC หลังเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4

เเจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ