มรสน. เป็นเจ้าภาพการประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มรสน. เป็นเจ้าภาพการประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 22 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 (21)/2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การสร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น และปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดต่อเรา