SNRU NEWS (Ep.190) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 เมษายน 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 เมษายน 2566
(ข่าว 1 ) มรสน.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์
(ข่าว 2 ) มรสน. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวที Poverty Forum กุดบากโมเดล: “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจ” ปฏิบัติการความร่วมมือแก้ไขความยากจนระดับอำเภอ
(ข่าว 3 ) มรสน.จัดกิจกรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566