ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ติดต่อเรา