ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ภายใต้ Theme การจัดงาน “เกษตร DIY ง่าย พาลงมือทำ” มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

——————————-

ผลการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ทีมนายดนุภพ สมมิตตะ และนายสงกรานต์ แสงแก้ว ได้รางวัลอันดับที่ 3

และทีม นางสาวกัลยา ตุ่ยไชย และนางสาวปณิดา ศรีโลเจียวได้รางวัลชมเชย จากทีมผู้เข้าร่วมจำนวน 6 ทีม

โดยมีอาจารย์อรอนงค์ ขันเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

—————-

วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/agtsnru/?ref=page_internal&locale=hi_IN

ติดต่อเรา