กิจกรรม ” ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรม ” ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” ประจำปี 2566

โดยมี ผศ.ชาคริต ชาชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

โดยมีพิธีสักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ และการรำสักการะ โดยนักศึกษาวงดนตรีพท้นเมือง ไทอีสาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ilac.snru.ac.th/topics/11713

ติดต่อเรา