“Thailand New Gen Inventors Award 2020”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับรางวัล “Thailand New Gen Inventors Award 2020” กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับเหรียญเงิน ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ผลงานแผ่นดูดซับแบบใหม่จากแป้งข้าวเจ้า