ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงาน ARหง่อนหลำสื่อล้ำความอร่อย

แอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (AR) มาเป็นสื่อสำหรับ การถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสกลนคร

ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้ที่ : https://rdi.snru.ac.th/topics/16862

ผู้สร้างสรรค์ :

  • ดร.ภญ.นำพร อินสิน
  • ดร.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล
  • ดร.นิภาพร ชนะมาร
  • ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อเรา