มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการปีจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ร หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมให้โอวาท และ ผศ.วัฒนา สุวรรณไตรย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวแสดงความยินดี การสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จากนั้นเป็นกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ และการร่วมแสดงความยินดีจากอาจารย์และนักศึกษารุ่นน้อง

ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSNRU&set=a.3581791778720945

ติดต่อเรา