ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

ช่องทางการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ได้ที่ https://arit.snru.ac.th/topics/14693

ติดต่อเรา