มรสน. ร่วมพิธีปีดการแข่งขันกีฬา “สกลนครมิลค์ คัพ” ครั้งที่ 23

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สกลนครมิลค์ คัพ” ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการ มี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และรับโล่ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ในครั้งนี้ด้วย
    
    โดยประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬา “สกลนครมิลค์คัพ” เริ่มทําการแข่งขันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 23 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด และการจัดการแข่งขัน มีกีฬา 2 ประเภทคือ ฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี และวอลเลย์บอลทีมหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจากตัวแทนของอําเภอ หรือโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมทําการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

– เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3564061770493946

ติดต่อเรา