โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม สัมมนาด้านคอมพิวเตอ์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาและทิศทางของ Metaverse ในประเทศไทย” โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 13209 ชั้น2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://zoom.us/j/91542391314

Meeting ID: 915 4239 1314 Passcode: 123456

และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ https://forms.gle/ZMx7dAGBkMb2HnNr7

ติดต่อเรา