ประกาศเเจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าปีการศึกษา 2559 ภาคปกติเเละภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ให้มาเซ็นเอกสารเปิดบัญชีทำบัตรนักศึกษา

ประกาศเเจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าปีการศึกษา 2559 ภาคปกติเเละภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ให้มาเซ็นเอกสารเปิดบัญชีทำบัตรนักศึกษากับธนาคารกสิกรไทย ในวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-2559

ติดต่อเรา