ขยายเวลารับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขยายเวลารับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์http://admission.snru.ac.th
และชำระเงินค่าสมัครได้ที่งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น เนื่องจากช่องทางชำระเงินผ่านทางธนาคารหมดเขตรับชำระเงินค่าสมัครแล้ว
กศป

ติดต่อเรา