การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ

ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐หรือส่งแบบตอบรับทาง E-mail : tha_wan2010@hotmail.comหรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๙๗ ๐๖๐ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙และประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ sci.snru.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๖๐ มือถือ ๐๙ ๓๓๒๑ ๐๙๙๘ (คุณอนันตสิทธิ์)
ที่มา

13383375_1224427590930883_1174196471_o

ติดต่อเรา