ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง”

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง” คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1. ดาวน์โหลดกำหนดการ ประชุมวิชาการความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง
2. ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง”-2558

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

ติดต่อเรา