มรสน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย ผศ.ชาคริต ชาฐชิตปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ จากนั้น อธิการบดี ได้นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกกล้าไม้เป็นป่าใหญ่” บริเวณสนามหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ และพื้นที่บริเวณหนองหญ้าไซ มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา