มรสน. ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายศักดิ์ ฟองอ่อน หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้มาจากการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จาก “ภูน้ำลอด” แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ ตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยพระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499025529369031&type=3

ติดต่อเรา