มรสน. เปิดโลกกิจกรรมวิชาการ จัดประชุมอาจารย์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2568

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมครูแนะแนว และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียนและกล่าวเปิดกิจกรรม และ อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2568 ประเภทโควต้า ประเภทรับตรงทั่วไป และต่อด้วยการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะทั้ง 6 คณะ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ ในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหลักสูตรเปิดสอนที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปี เทียบโอน และในปีนี้ได้เพิ่มโครงการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.497685646169686&type=3

ติดต่อเรา