โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวิถีธรรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้นำดอกไม้มาไหว้คุณครู เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู และเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการให้ความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครู ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างนักเรียนและคุณครู

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.487911387147112&type=3

ติดต่อเรา