มรสน. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2567 (วันอานันทมหิดล)

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ประจำปี 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการต่อประชาชนชาวไทย

“วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญของไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา รวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้พสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันอานันทมหิดล”

ติดต่อเรา