มรสน. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุนันท์ สีพาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบแผนงานงบประมาณ ระบบการเงิน และระบบทะเบียน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.475151765089741

ติดต่อเรา