อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มรสน. คว้า 4 รางวัล กับ 3 ผลงาน ในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ งาน ITEX 2024 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีกับนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานใน The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567 สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งหวังนำองค์ความรู้ช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และด้านการศึกษาโดยในปีนี้ ทีมนักวิจัย สร้างผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน 1 รางวัล, เหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จำนวน 1 รางวัล

ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติในการมอบรางวัลและ
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเผยแพร่ความโดดเด่นของนวัตกรรมไทย มาตรฐานและคุณภาพสู่สายตาระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานจากการบูรณาการองค์ความรู้ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคว้า 4 รางวัล จากการประกวด ดังนี้

Gold Medal (รางวัลเหรียญทอง)
และ Special Prize : Outstanding Award by Citizen Innovation from Singapore
ผลงานวิจัย : PM2.5 Absorber for Use in the Standard Classroom
เครื่องดูดซับฝุ่น PM.2.5 สำหรับใช้ในห้องเรียนมาตรฐาน

นักวิจัย :
▪️ผศ.ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย
▪️รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
▪️ผศ.ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล
▪️ผศ.ดร.เชิดตระกูล หอมจำปา
▪️นายยุทธพิชัย แจนโกนดี
▪️นายไวชยา นิลสาวรรณ
▪️นางสาวอรดี พิลาโฮม

Silver Medal (รางวัลเหรียญเงิน)
ผลงานวิจัย : A Low-cost PM2.5 Monitoring on AirSync Mobile Alert System
การตรวจติดตาม PM2.5 ต้นทุนต่ำ สำหรับแจ้งเตือนผ่านมือถือ

นักวิจัย :
▪️ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์
▪️รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
▪️นายไวชยา นิลสาวรรณ
▪️นางสาวอรดี พิลาโฮม
▪️นายยุทธพิชัย แจนโกนดี
▪️ผศ.ดร.เชิดตระกูล หอมจำปา

Silver Medal (รางวัลเหรียญเงิน)
ผลงานวิจัย : The Innovation of Intramuscular Injection Models with the Virtual Voice System
นวัตกรรมกล้ามเนื้อฉีดยาด้วยระบบเสียงเสมือนจริง

นักวิจัย :
▪️ผศ.ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
▪️ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง
▪️อาจารย์จุลศักดิ์ โยลัย
▪️อาจารย์วิบูลย์สุข ตาลกุล
▪️ผศ.วีระศักดิ์ เจริญรัตน์

ติดต่อเรา