มรสน. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยในวันแรก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในการเริ่มต้นศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและการเตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษ และแนวทางการปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรได้ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วม จำนวน 2,100 คน และในวันที่ 28-29 เป็นปฐมนิเทศในระดับคณะ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสุขภาพก็เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในลำดับต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473642868573964&type=3

ติดต่อเรา