มรสน. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีพระยาประจันตประเทศธานีอดีตเจ้าเมืองสกลนคร ผู้ว่าราชการเมืองสกลนครคนแรก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ณปพน บาทชารี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ พรหมสาขา ณ สกลนคร) อดีตเจ้าเมืองสกลนครองค์สุดท้าย ผู้ว่าราชการเมืองสกลนครคนแรก ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณประติมากรรมหนองหารหลวง (ประตูเมืองสกลนคร) โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ลูกหลานในสกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร และประชาชนชาวสกลนครเข้าร่วมในพิธี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้จังหวัดสกลนคร มีความเจริญรุ่งเรืองมาตราบจนทุกวันนี้

ติดต่อเรา