พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ POLITEKNIK NEGERI JEMBER (POLIJE) ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ร่วมกับ Saiful Anwar, S.Tp., M.P. ผู้อำนวยการ POLITEKNIK NEGERI JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี 4 ท่าน คณบดีจาก 6 คณะ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อีกทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้ง 2 สถาบันในอนาคต

ติดต่อเรา