มรสน.ร่วมพิธีอัญเชิญไฟและพระประทีปพระราชทาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสอบเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566   ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมคู่สมรส เข้ารับไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน ของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในรถขบวนแห่ ไปที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร สระพังทอง  และเชิญพระประทีปลงลอย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังได้ร่วมประดับตกแต่งรถในขบวนพระประทีปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และร่วมจัดขบวนนางนพมาศ และเทพีประจำรถ ในงานเทศกาลดังกล่าว

https://www.facebook.com/PRSNRU

ติดต่อเรา