ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัลในงานสถาปนิกอีสาน’66 “ชางพอซางแม” The Legendary Artisan ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการ “ใคร ๆ ก็ออกแบบเมืองได้” HACKABLE CITY Competition VIDEO Contest

ที่มาจาก สถาปัตยกรรม ราชภัฏสกลนคร 

ติดต่อเรา