อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS

ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๑๑๓๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) รายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)”