ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา ซึ่งจะจัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ๕ ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร และภาษาจีน อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา”

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลางและสำหรับกลุ่มเริ่มต้น

โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ.

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภาวดี สามาทอง โทรศัพท์. 0 4297 0037 โทรสาร. 0 4297 0037 มือถือ โทร. 0656236151 Email: zones@hotmail.com อ่านเพิ่มเติม “โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ.”

คาราวานวิทยาศาสตร์ / Science Caravan by NSM.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม “คาราวานวิทยาศาสตร์ / Science Caravan by NSM.”