กำหนดการสอบ EPA Pretest โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61

กำหนดการสอบ EPA Pretest โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ อาคาร 19 และ อาคาร 11 สอบข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970037