มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22 มีนาคม 2566

จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

มรสน. จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

17 มีนาคม 2566

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

มรสน. จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

17 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

14 มีนาคม 2566
1 12 13 14 15
ติดต่อเรา