หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์”

สัปดาห์ห้องสมุด

สมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ

วันสวรรคต ร.9

มุทิตาจิต 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Bronze Award

ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 61

วันราชภัฏ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์ 10 รูป)

ไขสูตรลับการใช้สมอง อุตสาหกรรม