หัวข้อข่าว

ม.ราชภัฏสกลนคร ยึดหลัก D M H T T A เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2564 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับผลการประเมินระดับ A (90.11 คะแนน) โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ชำระค่าเทอม

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.