หัวข้อข่าว

ขยายเวลา

วันราชภัฏ

มูลมังอีสาน 2561

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์ 10 รูป)

ไขสูตรลับการใช้สมอง อุตสาหกรรม

สวัสดีปีใหม่2561

รับสมัคร นศ61

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Gold Award

ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่น และใช้ประโยชน์ จาก..