หัวข้อข่าว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรม “ปั่น ปล่อย ปลูก” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จุดเริ่มต้นหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ไปยังสระพังทอง

ทำวัตร สวดมนต์เย็น และฟังธรรม

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่60

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

รับสมัคร นักศึกษาเสาร์ อาทิตย์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี 5 คณะ