หัวข้อข่าว

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร

มุทิตาจิต 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Gold Award

ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่น และใช้ประโยชน์ จาก..

ขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้อชินลงประเทศไทย

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ทำวัตร สวดมนต์เย็น และฟังธรรม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่60

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา