หัวข้อข่าว

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เฉพาะ ค.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เอก – โท ประจำปีการศึกษา 2563

ทรงพระเจริญ

อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 63

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2563

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

เจตจำนง