หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

รับสมัคร นักศึกษาเสาร์ อาทิตย์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี 5 คณะ

โครงการประกวดแข่งขันทักษะอาเซียน

เวทีนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน” มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ระหว่าวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าอาคาร 2

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท

ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558