หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัคร บัณฑิตและประชาชนทั่วไป รอบที่ 2 (พื้นที่ 33ตำบล) เพื่อจ้างงานตามโครงการ U2T for BCG

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

31 พค.วันงดสูบบุหรี่โลก

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สู่..การประเมินตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอน้อมรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร งดการให้ ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอผลงานวิจัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ