หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ เรียนร่วมระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับผลการประเมินระดับ A (90.11 คะแนน) โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ชำระค่าเทอม

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

เจตจำนง