หัวข้อข่าว

วันพ่อแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2563

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

เจตจำนง

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 62

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์”

สัปดาห์ห้องสมุด

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒