หัวข้อข่าว

จ่ายค่าเทอม66

ต่อต้านทุจริต

ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาลและอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

เชิญชวนคนไทยร่วมใจเป็นเจ้าภาพ APEC

ขอเชิญเขารับเสด็จ

จ่าค่าเทอมผ่าน ธนาคารกรุงศรี

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมค่ายอาสาหรือกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2565