มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2023 ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1001+ โดยมีจำนวนมหาวิทยาลัย 1,591 แห่ง ใน 112 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

ติดต่อเรา